03133686030-32
سرند ویبره

ماشین سازی صالح با نیم قرن تجربه‌ی کارآمد و موثر و بهره‌مندی از نیروهای متخصص قادر به طراحی و ساخت انواع سرندها در سایز، مدل و ظرفیت‌های مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی می‌باشد.

View more
سرند شاتونی

ماشین سازی صالح با نیم قرن تجربهی کارآمد و موثر و بهرهمندی از نیروهای متخصص قادر به طراحی و ساخت انواع سرندهای شاتونی در سایز، مدل و ظرفیتهای مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی میباشد.

View more
سرند ویبره

ماشین سازی صالح با نیم قرن تجربه‌ی کارآمد و موثر و بهره‌مندی از نیروهای متخصص قادر به طراحی و ساخت انواع سرندها در سایز، مدل و ظرفیت‌های مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی می‌باشد.

View more
سرند شاتونی

ماشین سازی صالح با نیم قرن تجربهی کارآمد و موثر و بهرهمندی از نیروهای متخصص قادر به طراحی و ساخت انواع سرندهای شاتونی در سایز، مدل و ظرفیتهای مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی میباشد.

View more